19/02/2019
11.00am: Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga (250/-)
12.15pm: Escape Room (200/-)
2.30pm: Uri (350/-)
3:45pm: Aquaman in 3D (350/-)
6.30pm: Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga (350/-)
6.45pm: Escape Room (350/-)
9.00pm: Aquaman 3D (350/-)
9.15pm: Uri (350/-): 0786 470 007/8
: info@nyalicinemax.com